Porównaj oferty skupu w 62 firmach

Porównaj ceny w okolicy

Szukasz skupu ? Porównaj ceny w 15 minut. Zacznij od wpisania przybliżonej ilości, a my porównamy ceny i znajdziemy tą najlepszą.

Wyceń telefonicznie: 732 080 220
Odpady przemysłowe

Utylizacja i odbiór odpadów przemysłowych

Szacuje się, że około 80% wszystkich produkowanych pozostałości to odpady przemysłowe. Są to materiały pozostałe w wyniku działalności gospodarczo-produkcyjnej człowieka. W związku z tym, że stanowią one aż 80% – do tej grupy pozostałości zalicza się niezliczona ilość różnorodnych materiałów. Bardzo duża część z nich to materiały niebezpieczne i zagrażające środowisku naturalnemu oraz zdrowiu człowieka. Z tego powodu do naszych obowiązków należy zorganizowanie odpowiedzialnej utylizacji odpadów przemysłowych. Aby trafić na najlepsze skupy i podmioty wywożące odpad – wejdź z nami we współpracę! Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zamieszczoną poniżej.

Dlaczego opłaci Ci się utylizować z nami odpady przemysłowe?

Z jakiego powodu warto skorzystać z naszej pomocy przy organizacji odbioru odpadów przemysłowych? Między innymi dlatego, że:

 • działamy profesjonalnie – jesteśmy na rynku od lat, dzięki czemu opracowaliśmy niezawodne metody działania i pracy z odpadami. Przez lata udało nam się zgromadzić liczne podmioty partnerskie, które solidnie zajmują się wywozem i utylizacją pozostałości. Dzięki naszemu pośrednictwu trafisz na solidnych specjalistów.
 • jesteśmy skupieni na pomocy klientom – każde zlecenie jest odbierane i analizowane osobno, dzięki czemu za każdym razem otrzymasz zindywidualizowaną ofertę. Dzięki informacjom, które nam udzielisz, będziemy w stanie oszacować koszt konkretnej usługi, a także wyszukać ofertę, która realnie odpowie Twoim potrzebom.
 • stawiamy na legalność – nasi partnerzy stanowią specjalnie wyselekcjonowane grono firm obracających odpadami, którzy nie tylko działają w myśl ekologicznych zasad, lecz także działają w sposób legalny. Nie współpracujemy z firmami bez BDO lub KRS, a my sami wspieramy naszych klientów w uzupełnianiu formalności, takich jak np. Karta Przekazania Odpadu.
 • dbamy o środowisko – nasze działania skupiają się wokół założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, przez co posiadamy konkretne podejście do odpadów. Nie chcemy ich składować, tylko efektywnie wykorzystywać. Dlatego nawiązujemy współpracę tylko z firmami, które zajmują się eko utylizacją lub zagospodarowywaniem odpadów przemysłowych.

Aby skorzystać z naszych usług, polecamy zgłosić się za pośrednictwem naszej infolinii lub formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie.

Porady dotyczące zagospodarowywania odpadów przemysłowych

O czym musisz pamiętać, jeśli chcesz skorzystać z naszych usług dotyczących wyszukiwania firm odbierających odpady przemysłowe? Zdecydowanie warto mieć w pamięci to, że:

 • nie obsługujemy osób fizycznych – skupujemy od takich podmiotów odpad tylko w momencie, kiedy spełnia on wymagania ilościowe oraz jakościowe dotyczące odpadów. Jeśli posiadasz takie pozostałości na własny użytek – zadzwoń do okolicznego PSZOK-u;
 • skupiamy się na współpracy głównie z przedsiębiorstwami zajmującymi się przemysłem ciężkim i lekkim oraz innym podmiotami gospodarczymi, które w ramach swojej działalności wytwarzają tego typu odpady;
 • od podmiotów gospodarczych wymagamy wpisu do BDO oraz przestrzegania niezbędnych kwestii formalnych;
 • nie ma stałego minimum logistycznego, ponieważ wszystko zależy od rodzaju pozostałości – dla odpadów drewnianych (np. zużytej sklejki) to może być 1-2 tony, a dla pozostałości chemicznych nawet 0,1 kg;
 • jeśli posiadasz odpady kwalifikowane jako niebezpieczne, to wymagają one specjalnego postępowania oraz spełnienia kwestii formalnych;
 • wszystkie odpady przemysłowe przed odbiorem powinny zostać odpowiednio zabezpieczone lub zapakowane, a jeśli ekipa wywozowa dostarcza duży pojazd ciężarowy, to należy upewnić się, że ma wystarczająco miejsca, aby podjechać;
 • pamiętajmy o tym, że odpady przemysłowe nie mogą się znaleźć w kubłach na odpady komunalne, ponieważ mogą spowodować zagrożenie dla środowiska i człowieka;
 • polecamy skorzystać z darmowej wyceny odpadów przemysłowych – aby ją otrzymać, wystarczy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie.

Zrealizuj z nami utylizację odpadów przemysłowych w 5 krokach!

Jeśli chcesz skorzystać z naszego wsparcia, zapoznaj się z procesem zamawiania i realizowania usługi wyszukiwania firm odbierających odpady przemysłowe. Wygląda on następująco:

 1. Po pierwsze należy wyrazić chęć skorzystania z naszych usług. Możesz się do nas zgłosić telefoniczne, za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na adres e-mail biuro@wastemaster.pl. Oczywiście sam kontakt z nami nie obliguje Cię do skorzystania z usługi.
 2. Następnie opisz nam posiadane przez Ciebie odpady przemysłowe. Pamiętaj, że wszystkie informacje, które nam podasz, będą brane pod uwagę przy wycenie i wyszukiwaniu odpowiedniej oferty. Podaj nam rodzaj odpadu, jego przybliżoną ilość, sposób przechowywania, do czego był wykorzystywany, czy odznacza się właściwościami niebezpiecznymi, a także, z jakiej lokalizacji chcesz zrealizować jego wywózkę. Następnie ustalmy kwestię płatności oraz sprawy dotyczące BDO.
 3. Trzecim etapem naszej jest wycena odpadów przemysłowych przez naszych pracowników oraz sporządzenie oferty, która będzie odpowiadała Twoim preferencjom.
 4. Finalną wersję oferty prześlemy na Twój adres e-mail, podany podczas kontaktu. Kiedy ja otrzymasz, możesz zdecydować, czy dana opcja odbioru i utylizacji odpadów przemysłowych Ci odpowiada, czy też nie. Jeśli chcesz skorzystać z tej propozycji, to wystarczy, że klikniesz przycisk znajdujący się w przesłanej wiadomości. Będzie to dla nas sygnał, aby przejść do finalizacji usługi. Z kolei, jeśli uznasz, że nasza propozycja jest niewystarczająca, wtedy rozpoczniemy negocjacje cenowe w Twoim imieniu.
 5. Na końcu czas na domykanie i finalizację usługi. Zajmiemy się dopasowywaniem terminu realizacji usługi, który z Tobą uzgodnimy. Dzień przez planowanym odbiorem kierowca skontaktuje się z Tobą ponownie, aby potwierdzić wszystkie ustalenia. Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że pomagamy naszym klientom w kwestiach formalnych, jak np. wystawienie Karty Przekazania Odpadu w BDO. Na końcu rozliczamy się na podstawie wystawionej faktury.

Odpady przemysłowe – co to? Co warto wiedzieć?

Definicja odpadów przemysłowych brzmi następująco: odpady przemysłowe to nieodnawialne materiały, które mogą być zarówno ciekłe, jak i stałe. Zostały one wytworzone w ramach funkcjonowania przemysłu. Pod samym terminem „przemysł” kryje się wiele branż. Nie chodzi tutaj tylko o gałąź chemiczną czy hutniczą przemysłu. Odpady przemysłowe wytwarzają także podmioty zajmujące się żywnością, wytwórstwem mebli, elektroniki czy opakowań lub pasz dla zwierząt. Jest to niezwykle zróżnicowana grupa pozostałości, która stanowi 80% wszystkich produkowanych odpadów w ogóle.

Jakie mamy rodzaje odpadów przemysłowych? Są to bardzo różnorodne pozostałości, w związku z czym, najczęściej spotkamy się z prostym podziałem na:

 • odpady przemysłowe ciekłe – chemikalia, ścieki, szlamy, płuczki, rozpuszczalniki, farby, lakiery itp.,
 • odpady przemysłowe stałe – zanieczyszczone deski, gruzy, opony, resztki karoserii pojazdów, tworzywa sztuczne, świetlówki, katalizatory.

Oprócz tego warto wiedzieć, że odpady kwalifikowane jako przemysłowe wytwarzane są m.in. w hutach, stalowniach, placówkach przetwórstwa kopalin, kopalniach, warsztatach samochodowych, firmach budowlanych, zakładach energetycznych, petrochemicznych czy szpitalach. Jakie możemy wyróżnić przykłady odpadów przemysłowych? Między innymi są to:

 • zużyte rozpuszczalniki, farby, wybielacze,
 • roztwory zanieczyszczone metalami ciężkimi,
 • odpady z przeróbki i oczyszczania kopalin,
 • kwasy,
 • zaolejone czyściwa, sorbenty,
 • uszkodzone produkty, buble z różnych branż nienadające się do sprzedaży,
 • zużyte akumulatory,
 • pozostałości ropopochodne,
 • odpady poprodukcyjne (zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne),
 • świetlówki,
 • elektroodpady,
 • osady ściekowe (niekomunalne, pochodzące z przemysłu),
 • surowce wtórne zanieczyszczone niebezpiecznymi chemikaliami (drewno pokryte kreozotem czy innymi impregnatami).

Kody odpadów oraz sposób postępowania przed odbiorem odpadów przemysłowych

Oprócz tego, że do obowiązków wytwórcy odpadów tego typu należy odpowiednie ich zagospodarowanie, to trzeba jeszcze pamiętać o kliku ważnych kwestiach formalnych, które są związane z gospodarką odpadami i obowiązującymi regulacjami prawnymi. Chodzi o wytyczne dotyczące ewidencji odpadów prowadzonej przez poszczególne przedsiębiorstwa. Jeśli osiągamy pewien pułap produkcji odpadów (dla każdego rodzaju odpadów inny), musimy realizować pełną ewidencję odpadów przemysłowych. Mowa tutaj głównie o BDO, Karcie Ewidencji Odpadów czy KPO. Aby prawidłowo je wypełnić, należy użyć kodów odpadów znajdujących się w katalogu w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Klimatu.

Przez to, że znacząca większość odpadów to odpady przemysłowe – praktycznie wszystkie grupy kodów dotyczą tej kategorii. Warto jednak wiedzieć, gdzie jakie elementy można znaleźć, oraz jaka branża produkująca odpady przemysłowe znajduje się w grupie o konkretnym numerze:

 • odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin – grupa 01,
 • odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – grupa 02,
 • odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – grupa 03,
 • odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – grupa 04,
 • odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – grupa 05,
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06,
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – grupa 07,
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – grupa 08,
 • odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – grupa 09,
 • odpady z procesów termicznych – grupa 10,
 • odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – grupa 11,
 • odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – grupa 12,
 • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – grupa 13,
 • odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – grupa 14,
 • odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach – grupa 15,
 • odpady nieujęte w innych grupach – grupa 16 (głównie odpady warsztatowe),
 • odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – grupa 17,
 • odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – grupa 18,
 • odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – grupa 19.

Jeśli chodzi o postępowanie z takimi odpadami należy zachować szczególna ostrożność i przestrzegać wszelkich zasad BHP. Warto pamiętać o tym, że odpady przemysłowe to najczęściej pozostałości toksyczne i niebezpieczne, dlatego należy je składować w odpowiednich workach, pojemnikach lub zbiornikach. Jeśli chodzi o zbiorniki, oferujemy czyszczenie rezerwuarów po ciekłych odpadach przemysłowych.

Ile może kosztować utylizacja odpadów przemysłowych? Jest to trudna do określenia sprawa, ponieważ mamy do czynienia z różnymi odpadami w tej kategorii. Niektóre z nich można intratnie sprzedać (jak np. katalizatory), a niektóre należy poddać płatnej utylizacji (jak w przypadku odpadów medycznych). Dlatego warto skorzystać z naszej bezpłatnej wyceny odpadów przemysłowych, która daje realny pogląd na wydatki i zarobki płynące z wywozu takich pozostałości.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o utylizację i odbiór odpadów przemysłowych

1. Co to są odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe to wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku procesów produkcyjnych lub przemysłowych. Obejmują one zarówno resztki surowców, jak i produkty uboczne procesów produkcyjnych. Różnią się one od odpadów komunalnych, które są generowane przez gospodarstwa domowe (a nie przez przemysł).

2. Jakie są przykłady odpadów przemysłowych?

Przykłady odpadów przemysłowych obejmują:

 • odpady chemiczne, takie jak rozpuszczalniki, farby i środki czyszczące,
 • metale i ich związki, w tym odpady z hutnictwa i obróbki metali,
 • odpady z przemysłu papierniczego, w tym makulatura i resztki celulozy,
 • odpady z przetwórstwa ropy naftowej, w tym smoła i inne produkty uboczne,
 • odpady z produkcji żywności, w tym odpady organiczne i przeterminowane produkty.

3. Jak powstają odpady przemysłowe?

Powstawanie odpadów przemysłowych jest związane z różnymi etapami procesu produkcyjnego. Na każdym etapie, od pozyskiwania surowców po finalny produkt, mogą powstać odpady. Na przykład, w hutnictwie odpady powstają podczas wydobywania i przetapiania rudy, w przemyśle chemicznym podczas syntez chemicznych, a w przemyśle spożywczym w wyniku przetwarzania surowców.

4. Jakie branże wytwarzają najwięcej odpadów przemysłowych?

Branże wytwarzające najwięcej odpadów przemysłowych to zazwyczaj:

 • przemysł ciężki, w tym hutnictwo i górnictwo,
 • przemysł chemiczny, produkujący szeroką gamę substancji chemicznych,
 • przemysł papierniczy, generujący duże ilości odpadów celulozowych,
 • przemysł naftowy i gazowy, gdzie powstają odpady w postaci smoły, ścieków przemysłowych i innych produktów ubocznych,
 • przemysł budowlany, wytwarzający odpady takie jak gruz i odpady z demontażu.

Podsumowanie usługi

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu utylizacji odpadów przemysłowych, odpowiadając na rosnące potrzeby i wyzwania związane z odpowiedzialnym zarządzaniem odpadami w sektorze produkcyjnym i przemysłowym. Zajmujemy się organizacją odbioru i właściwą utylizacją szerokiego spektrum odpadów przemysłowych, w tym materiałów niebezpiecznych i zagrażających środowisku naturalnemu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, opracowaliśmy efektywne metody pracy, zapewniając dostęp do zaufanych partnerów specjalizujących się w utylizacji oraz zagospodarowaniu odpadów przemysłowych. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z sektora ciężkiego i lekkiego przemysłu, a także innych podmiotów gospodarczych produkujących odpady przemysłowe.

Zachęcamy do współpracy, oferując zindywidualizowane oferty, dopasowane do konkretnych potrzeb i wymagań naszych klientów, wraz z możliwością bezpłatnej wyceny odpadów przemysłowych. Nasz proces współpracy obejmuje wstępną konsultację, dokładną analizę przedstawionych odpadów, przygotowanie oferty, negocjacje oraz finalizację usługi, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zlecenia.

Sprawdź nasze strony międzymiastowe – wybierz województwo:

DolnośląskieŁódzkiePodkarpackieŚwiętokrzyskie
Kujawsko-PomorskieMałopolskiePodlaskieWarmińsko-Mazurskie
LubelskieMazowieckiePomorskieWielkopolskie
LubuskieOpolskieŚląskieZachodniopomorskie

Znajdź najlepszą cenę

Bezpłatnie porównamy ceny w całej okolicy i przedstawimy Ci najlepszą z nich.